Pogoji poslovanja

Pojmi

WEBIX CRM: Spletna aplikacija (v nadaljevanju sistem)

Upravljalec: Upravljalec sistema je NetPlus, računalniške storitve, Sandi Čeh s.p., Dornava 79b, 2252 Dornava.

Uporabnikov dostop

Sistema uporabnik ne sme uporabljati za nikakršne nezakonite ali zlonamernine dejavnosti.

V sistem se uporabnik prijavi le z uporabniškim imenom in geslom, ki so mu bili dodeljeni oz. so jih ustvarili sami preko sistema. Uporabnikovo geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik mora zagotoviti, da bodo v njegovem imenu do sistema dostopali le on in osebe, pooblaščena za dostopanje v njegovem imenu.

Odgovornost

Uporabnik je odgovoren za varovanje svojega gesla. NetPlus, računalniške storitve, Sandi Čeh s.p. ne bo odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala, ker uporabnik ni uspel izpolniti te varnostne obveznosti.

Uporabnik je odgovoren za vse dejavnosti in objavljeno vsebino na svojih vsebinah.

Upravljalec bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe vendar pa upravljalec v nobenem primeru ne odgovarja, če bi tretji osebi le uspelo na legalen ali nelegalen način priti do podatkov.

Upravljalec se trudi na svojih spletnih straneh zagotoviti popolno tehnično delovanje. Upravljalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja.

Uporabnik se strinja, da NetPlus, računalniške storitve, Sandi Čeh s.p. ne bo odgovorna za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na škodo pri izgubi dobička, uporabe podatkov, dobrega razpoloženja ali druge nepredmetne izgube, ki bi nastala zaradi uporabnikove uporabe sistema.

Zasebnost

Upravljalec beleži dostope do spletne strani in aplikacij za zagotavljanje čim višje stopnje varnosti in splošno statistiko. Podatki so neosebnega značaja. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v primeru upravičenega zahtevka iz sodišča ali organom pregona v primeru poskusa vloma v strežnik.

Dornava, 1.4.2018

spremenjeno: Dornava, 1.4.2018


Za dodatne informacije smo na voljo na trans@netplus.si